web

Strona internetowa dla grupy badawczej

Przygotowanie nowej strony internetowej dla grupy badawczej to zadanie godne najbardziej wartościowego grantu. Mamy na tym polu sporo doświadczeń i doskonale wiemy, jak z pomocą witryny oddać wyjątkowy charakter instytucji naukowej – trudno uchwytną atmosferę panującą w gmachu Uniwersytetu czy w trakcie sympozjów naukowych.

Laboratorium Nowego Etosu to grupa badawcza założona przez dr hab. Katarzynę Budzyńską i dr hab. Marcina Koszowego, związana z Międzynarodowym Centrum Ontologii Formalnej (ICFO) na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Z Laboratorium łączy nas jedno: skupienie uwagi na komunikacji oraz strategiach wywoływania w odbiorcy określonych wrażeń. New Ethos bada sposoby komunikacji interpersonalnej w kontekstach logiki, filozofii języka, pragmatyki i sztucznej inteligencji; może już pochwalić się imponującym dorobkiem naukowym w tych polach.

Punkt widzenia ARPI Network jest oczywiście nieco odmienny. Etos jest nośnikiem wartości, natomiast strony internetowe są nośnikiem informacji i wrażeń. Zadaniem ARPI Network jest projektowanie i wdrażanie nowoczesnych i optymalnych dla charakteru Klienta rozwiązań.

Etos jako strona internetowa

Jesteśmy dumni z kształtu, jaki przybrał nasz projekt – nieco na przekór panującym w internecie trendom. Skoro filozofia i nauki społeczne opierają się na publikacjach naukowych i druku, uznaliśmy za właściwe skupienie się w pierwszej kolejności na czcionkach, kroju pisma i estetyce. Bloki tekstowe mogą pochwalić się lekkością, wyraźnym spacingiem, dokładnie zarysowaną separacją i atrakcyjnym fontem, przywodzącym na myśl druk traktatu filozoficznego. Elementy wizualne pojawiają się na stronie tylko w dokładnie przemyślanych miejscach. Na przykład na podstronie Research Area, opartej na gridzie zdjęć-odnośników z klimatycznymi fotografiami kształtów, lub w sekcji Laboratory, gdzie czarno-białe zdjęcia naukowców służą jako odnośniki do ich prywatnej przestrzeni z podsumowaniem ich działalności naukowej. Całość wieńczy zimowy górski landscape osadzony w footerze. W efekcie zaprojektowaliśmy stronę minimalistyczną i przejrzystą, wolną od przeciążenia zdjęciami czy materiałami wideo. Adekwatnie oddaje to ducha Laboratorium Nowego Etosu, podkreślając jednocześnie aurę dyscypliny naukowej, która stanowi ich obiekt zainteresowań. Zapraszamy do oglądania strony: https://newethos.org

ARPI Network jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com