mobile | web

Nettsted for en stiftelse som fremmer økologisk transport

Tempoet i klimaendringene har klart akselerert de siste årene. Det blir sakte tydelig – selv for de største skeptikerne – at menneskelig aktivitet er den viktigste faktoren som påvirker økosystemet negativt.

I 2019 ble det på anmodning fra Europaparlamentet beregnet at personbiler er den viktigste forurensningskilden fra veitransport, og utgjør 60,7% av alle CO2-utslipp i Europa. Derfor er initiativer som fremmer et alternativ til forbrenningsmotorer, dvs. elektriske biler, så viktige. Electric Vehicles Promotion Foundation (FPPE) forfølger et edelt mål, og fortjener derfor et iøynefallende og estetisk nettsted som får leserne til å bli så lenge som mulig. Vi er overbevist om at elementene vi velger, for eksempel en film i landingsbakgrunnen eller dempede farger assosiert med naturen, vil påvirke mottakernes oppmerksomhetsspenning positivt. Et besøk på det nye FPPE-nettstedet er en kombinasjon av hyggelig (for øyet) og innsiktsfull (for sinnet). Grav deg inn i det: https://fppe.pl

andre prosjekter

ARPI Network jest częścią ARPI Group, firmy, która rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 2001 roku.

www.arpi.com